top of page

arhitektura / infrastruktura / urbana oprema

postajališče Laško

lokacija

LAŠKO, SLOVENIJA

leto projekta

2012

naročnik

LINEAL d.o.o.

projektant

ŽIGA KREŠEVIČ, u.d.i.a.

obseg del

IDEJNA ZASNOVA

Mikrolokacija avtobusnega postajališča, ki je ukleščeno med oporni zid železniške proge in frekventno lokalno cesto Celje-Laško, je narekovala umik nosilne konstrukcije strehe iz koridorja pločnika in kolesarske steze. Streha je konzolno obešena iz dveh jeklenih nosilcev, ki sta vpeta v betonski oporni zid.

bottom of page