top of page

arhitektura / infrastruktura / urbana oprema

postajališče Laško

lokacija: LAŠKO, SLOVENIJA

leto projekta: 2012

naročnik: LINEAL d.o.o.

projektant: ŽIGA KREŠEVIČ, u.d.i.a.

obseg del: IDEJNA ZASNOVA

Mikrolokacija avtobusnega postajališča, ki je ukleščeno med oporni zid železniške proge in frekventno lokalno cesto Celje-Laško, je narekovala umik nosilne konstrukcije strehe iz koridorja pločnika in kolesarske steze. Streha je konzolno obešena iz dveh jeklenih nosilcev, ki sta vpeta v betonski oporni zid.

bottom of page