top of page
TRANSFORM.png

prenova / trnasformacija / add-on

zidanica S

lokacija

SEMIČ, SLOVENIJA

leto projekta

2012

investitor

ZASEBNI

projektant

ŽIGA KREŠEVIČ, u.d.i.a.

obseg del

IDEJNA ZASNOVA, PGD, PZI

Prenova zidanice s smiselno dodanimi servisnimi prostori, tako da bo ta lahko služila novemu namenu, sledi jasnemu konceptu dodajanja novega v obstoječe. Koncept se na zunaj kaže kot dodan volumen, ki se po celotnem tlorisu zajeda v obstoječe dimenzije prostora, del pa ga ostaja zunaj. Prav zunanji del je tisto, kar je avtohtoni arhitekturi zidanice dodano – servisni sklop prostorov.

 

Nov volumen je na obdan z leseno fasado. Jasno se kaže zamik med novo in staro strešino, ki ostaja pokrita s starimi strešniki.Pojavnost objekta proti cesti ostaja kar se da nespremenjena. Zatrep je tako obdelan z vertikalnimi lesenimi deskami, ki z rahlim naklonom proti zahodu lovijo popoldansko sonce in prekrivajo novo okno v celotni površini zatrepa. Prostor v notranjosti starega volumna ostaja enoceličen, kot je v zidanicah vedno bil.

bottom of page