top of page

arhitektura

osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

1. NAGRADA NA JAVNEM ANONIMNEM NATEČAJU

lokacija

ŠKOFIJE, SLOVENIJA

leto projekta / izvedbe

2020 / 2023

investitor

MESTNA OBČINA KOPER

 

avtorji projekta

ŽIGA KREŠEVIČ u.d.i.a.

ANŽE KOREN u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

ROBERT PRAŠNIKAR u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

VIKTORIJA ŽAVBI u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

obseg del

IDZ, IDP, DGD, PZI

fotografije

ROK DEŽELAK

Arhitektura šole mora učencem pripovedovati o svoji dvojnosti: O šoli kot izobraževalni ustanovi, kjer posameznik sledi skupnim vzorcem vedenja in izobraževanja - kar se v zasnovi šole odraža v formalni razporeditvi učilnic - in o šoli kot prostoru druženja, ki podpira razvoj posameznika kot individualnega subjekta s svojo voljo, ustvarjalnostjo, sposobnostmi in domišljijo - kar se v zasnovi šole odraža skozi višinsko in tlorisno razgiban sistem skupnih prostorov z neposrednim povezovanjem vseh prostorov šole z zunanjostjo. Specifika lokacije novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije v sredozemskem prostoru narekuje razmislek o pomenu zunanjih površin šole: V zasnovi šole je tako zunanji prostor obravnavan enakovredno notranjemu prostoru.

 

Prostorska umestitev šole in njenega vhoda tako obstoječo zunanjo ureditev spomenika nadgradi v pešpot skozi spominski park. Tako ustvarjena komunikacijska pot se preliva skozi šolo in zaključi z izhodom na obstoječe športno igrišče. Ob osi skozi spominski park je pred vhodom v šolo v iztek suhozida umeščen doprsni spomenik Oskarja Kovačiča (avtor: Jože Pohlen, kipar). Investicija v izgradnjo šole predstavlja velik zalogaj za lokalno skupnost, a je hkrati edinstvena priložnost za dvig kvalitete bivanja v kraju.

bottom of page