top of page
TRANSFORM.png

arhitektura

SPARKASSE - Ljubljana headquaters

NATEČAJNI PREDLOG, VABLJENI NATEČAJ

lokacija: LJUBLJANA; SLOVENIJA

leto projekta: 2023

investitor: Banka Sparkasse d. d.

 

avtorji:

ŽIGA KREŠEVIČ, udia (transform)

ANA MEDVED, mia (transform)

ANŽE KOREN, udia (Studio.A+V d.o.o.)

ROBERT PRAŠNIKAR, udia (Studio.A+V d.o.o.)

EMIR JELKIČ, udia (Studio.A+V d.o.o.)

obseg del: NATEČAJNI ELABORAT

vizualizacije: TIM ZRIMŠEK

Skladno s sloganom banke Sparkasse »Kar šteje, so ljudje«, smo zasnovali odprto, svetlo in udobno delovno okolje, ki zaposlene in obiskovalce banke postavi na prvo mesto. Da bi lahko zagotovili optimalno delovno okolje, predlagamo obsežen poseg v fasadno opno obstoječega objekta.

V skladu z željami zaposlenih na banki, smo v prostor umestili veliko zelenja, delovna mesta pa med seboj povezali, a jim hkrati zagotovili dovolj tihih in umirjenih kotičkov, da lahko delo poteka brez motenj. Z odprto zasnovo enotnih sklopov banke smo želeli povezati zaposlene in vzpodbuditi čim bolj učinkovito sodelovanje in pretok informacij.

bottom of page