top of page
TRANSFORM.png

arhitektura

zdravstvena postaja Tabor

1. NAGRADA NA JAVNEM ANONIMNEM NATEČAJU

lokacija: MARIBOR, SLOVENIJA

leto projekta / izvedbe: 2020 / v delu

investitor: MESTNA OBČINA MARIBOR

 

avtorji:

ŽIGA KREŠEVIČ u.d.i.a.

UROŠ LOBNIK u.d.i.a.

DAVID MIŠIČ u.d.i.a.

SAŠO ŽOLEK m.i.a.

GORAN PIRIŠIĆ d.i.a.

DAVOR FISTRIČ d.i.a.

obseg del: NATEČAJNI ELABORAT, IDZ, IDP, DGD, PZI, PID

Urbanistično arhitekturni predlog nove stavbe Zdravstvene postaje Tabor se s funkcionalno prostorsko rešitvijo, z materialnostjo stavbe in oblikovanjem specifičnega, urbanotvorno prepoznavnega ter uporabniško racionalnega fasadnega ovoja odziva na funkcionalno organizacijsko strukturo objekta in pestro raznolikost ustvarjenih prostorskih danosti na območju Mestne četri Tabor.

Načrtovano strukturiranje notranjih prostorov in oblikovanje stvbne forme upošteva reprezentančno mestno lokacijo na jugozahodnem vogalu Magdalenskega parka in sledi težnji po zviševanju kvalitete urbanega prostora in bivanja na desnem bregu reke Drave.

OSTALE NATEČAJNE REŠITVE

bottom of page