top of page
TRANSFORM.png

arhitektura

zdravstvena postaja Tabor

1. NAGRADA NA JAVNEM ANONIMNEM NATEČAJU

lokacija

MARIBOR, SLOVENIJA

leto projekta / izvedbe

2020 / 2024

investitor

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

avtorji projekta

ŽIGA KREŠEVIČ u.d.i.a.

UROŠ LOBNIK u.d.i.a. (AU arhitekti d.o.o.)

DAVID MIŠIČ u.d.i.a. (Styria arhitektura d.o.o.)

SAŠO ŽOLEK m.i.a. (Styria arhitektura d.o.o.)

GORAN PIRIŠIĆ d.i.a. (Styria arhitektura d.o.o.)

DAVOR FISTRIČ d.i.a. (Styria arhitektura d.o.o.)

obseg del

NATEČAJNI ELABORAT, IDZ, IDP, DGD, PZI, PID

Urbanistično arhitekturni predlog nove stavbe Zdravstvene postaje Tabor se s funkcionalno prostorsko rešitvijo, z materialnostjo stavbe in oblikovanjem specifičnega, urbanotvorno prepoznavnega ter uporabniško racionalnega fasadnega ovoja odziva na funkcionalno organizacijsko strukturo objekta in pestro raznolikost ustvarjenih prostorskih danosti na območju Mestne četri Tabor.

Načrtovano strukturiranje notranjih prostorov in oblikovanje stvbne forme upošteva reprezentančno mestno lokacijo na jugozahodnem vogalu Magdalenskega parka in sledi težnji po zviševanju kvalitete urbanega prostora in bivanja na desnem bregu reke Drave.

OSTALE NATEČAJNE REŠITVE

bottom of page