top of page

arhitektura

"med griči in zvezdami"

lokacija

MARIBOR, SLOVENIJA

leto projekta / izvedbe

2023 / -

investitor

OTO RIMELE - otorimele.com

avtorja projekta

ŽIGA KREŠEVIČ, u.d.i.a.

ANA LOVREC MEDVED, m.i.a.

vizualizacije

MATEJ MEJAK - AR3DE

obseg del

IDEJNA ZASNOVA, DGD

Projekt »Med griči in zvezdami« je nastal v sodelovanju z akademskim slikarjem Otom Rimelejem. Tvorita ga dve ločeni zasnovi stanovanjskih hiš, ki se oblikovno razlikujeta, a zaradi skupne lokacije smiselno dopolnjujeta. Projekt obsega hišo s slikarski studiem (A) in hišo z razgledno teraso (B).

 

Hiša s slikarskim studiem je zasnovana kot skupek pravilnih volumnov zasebnih prostorov, mednje pa je »ujet« odprt bivalni del hiše. Izhodišče zasnove volumnov je t.i. »white cube«, volumen v katerega je umeščen centralni slikarski studio, manjši volumni pa se nanj konceptualno navezujejo. Volumni so zamaknjeni tako, da se obračajo stran od sosednje hiše in odpirajo usmerjene poglede ter logično zaokrožujejo prostore hiše.

 

Zasnova hiše z razgledno teraso nasprtono ne izhaja iz zaprtega volumna, pač pa se opira iz pravokotno na plastnice terena postavljene serije vertikalnih ravnin, ki jasno nakazujejo smer pogledov, in hkrati delujejo kot nosilna konstrukcija delno konzolnih horizontalnih plošč. Horizontale in vertikale tako tvorijo jasne okvirje, ki se odpirajo proč od hiše s slikarskim studiem in povdarjajo poglede v dolino. Ob vstopu je umeščen centralni družabni prostor, ki s kuhinjo, jedilnico in teraso tvori zaključeno celoto dostopnejšega dela hiše. Preko dvovišinskega prostora se zgornja etaža povezuje s privatnejšo spodnjo etažo, ki gosti dnevni prostor, kabinet, dve sobi in spalnico z garderobo. Posebnost spodnje etaže je intimni atrij, na katerega se odpirajo garderoba in obe kopalnici.

 

Hiši se - kljub konceptualno različnim izhodiščem - materialno povezujeta in tvorita komplementarno celoto, vpeto v teren in kultivirano krajino.  

bottom of page