top of page
TRANSFORM.png

arhitektura

osnovna šola Mala Kolezija

3. NAGRADA NA JAVNEM ANONIMNEM NATEČAJU

lokacija: Ljubljana, SLOVENIJA

leto projekta: 2022

investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

avtorji:

ŽIGA KREŠEVIČ u.d.i.a.

ANA MEDVED m.i.a.

EMIR JELKIĆ u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

ROBERT PRAŠNIKAR u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

ANŽE KOREN u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

konzultant za gradbene konstrukcije:

OŽBOLT SENIČAR, dipl. inž. grad.

konzultant za elektro inštalacije:

MATEVŽ STEPIŠNIK, univ. dipl. gosp. inž.

konzultant za strojne inštalacije:

BOŠTJAN VISOČNIK, dipl. inž. str.

konzultant za požarno varnost:

GREGOR KUŠAR, univ. dipl. kem.

obseg del: NATEČAJNI ELABORAT

Insert iz poročila natečajne komisije:

»... zaradi jasnega in celovitega razreševanja natečajne naloge s spojem podolgovate in centralne zasnove ter še posebej za od vseh predlogov najuspešnejše rešitve sklopa učilnic s predučilnicami ocenjevalna komisija predlogu soglasno dodelila tretjo nagrado.«  

 

Šolska stavba je zasnovana kot dvonadstropen kompakten volumen, ki odgovarja na obstoječe urbanistične pogoje in programske zahteve. Z zamikom nadaljuje fasadno dinamiko uličnega niza in zaključuje stavbni niz na severni strani.

 

Gabarit stavbe omogoča več zelenega zunanjega prostora, znotraj pa stavbo mehčajo medprostori (predučilnice in razširjeni hodniki), ki v povezavi s transparentnimi stenami in organskimi oblikami prebojev etažnih plošč ustvarjajo igriv in varen prehod v prvo šolsko okolje.

 

Severna fasada se s servisnim pasom in telovadnico v nadstropju zapira proti prometni povezavi in odmika pedagoški proces od hrupa. Z večjim nadstreškom, ki ga dopolnjuje pokrita in zaprta kolesarnica, definira glavni vhod. Skozi ožino vetrolova, kjer se prostor deli na servisni in garderobni del, nas pogled preko skupnega prostora popelje v zeleno zunanjost, ki se izpelje v atrij sosednjih blokov.   

OSTALE NATEČAJNE REŠITVE

bottom of page