top of page
TRANSFORM.png

arhitektura

osnovna šola Mala Kolezija

3. NAGRADA NA JAVNEM ANONIMNEM NATEČAJU

lokacija

LJUBLJANA, SLOVENIJA

leto projekta

2022

investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

avtorji

ŽIGA KREŠEVIČ u.d.i.a.

ANA MEDVED m.i.a.

EMIR JELKIĆ u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

ROBERT PRAŠNIKAR u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

ANŽE KOREN u.d.i.a. (Studio.A+V d.o.o.)

konzultant za gradbene konstrukcije

OŽBOLT SENIČAR, dipl. inž. grad.

konzultant za elektro inštalacije

MATEVŽ STEPIŠNIK, univ. dipl. gosp. inž.

konzultant za strojne inštalacije

BOŠTJAN VISOČNIK, dipl. inž. str.

konzultant za požarno varnost

GREGOR KUŠAR, univ. dipl. kem.

obseg del

NATEČAJNI ELABORAT - 3. NAGRADA

Insert iz poročila natečajne komisije:

»... zaradi jasnega in celovitega razreševanja natečajne naloge s spojem podolgovate in centralne zasnove ter še posebej za od vseh predlogov najuspešnejše rešitve sklopa učilnic s predučilnicami ocenjevalna komisija predlogu soglasno dodelila tretjo nagrado.«  

 

Šolska stavba je zasnovana kot dvonadstropen kompakten volumen, ki odgovarja na obstoječe urbanistične pogoje in programske zahteve. Z zamikom nadaljuje fasadno dinamiko uličnega niza in zaključuje stavbni niz na severni strani.

 

Gabarit stavbe omogoča več zelenega zunanjega prostora, znotraj pa stavbo mehčajo medprostori (predučilnice in razširjeni hodniki), ki v povezavi s transparentnimi stenami in organskimi oblikami prebojev etažnih plošč ustvarjajo igriv in varen prehod v prvo šolsko okolje.

 

Severna fasada se s servisnim pasom in telovadnico v nadstropju zapira proti prometni povezavi in odmika pedagoški proces od hrupa. Z večjim nadstreškom, ki ga dopolnjuje pokrita in zaprta kolesarnica, definira glavni vhod. Skozi ožino vetrolova, kjer se prostor deli na servisni in garderobni del, nas pogled preko skupnega prostora popelje v zeleno zunanjost, ki se izpelje v atrij sosednjih blokov.   

OSTALE NATEČAJNE REŠITVE

bottom of page