top of page
TRANSFORM.png

večstanovanjska stavba

pozidava HR

lokacija

LJUBLJANA, SLOVENIJA

leto projekta

2018

investitor

ZASEBNI

projektant

ŽIGA KREŠEVIČ, u.d.i.a.

obseg del

IDEJNA ZASNOVA, PGD

Predvidena je nova gradnja stanovanjskega objekta z desetimi stanovanji s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo ter podzemno parkirno garažo s pripadajočimi shrambnimi in tehničnimi površinami.

 

Nadzemni volumen objekta je z zamiki razčlenjen na štiri lamele, medsebojno povezane v dva funkcionalna para, ki z zamiki vzdolžnimi s Hradeckega cesto nagovarjajo drobno zazidava značilno za neposredno okolico. Lameli A in B ter lameli C in D sta preko vertikalnega jedra povezani v funkcionalno celoto.

 

Poleg zamikov delov objekta v horizontalni smeri, je objekt zamaknjen tudi v vertikalni smeri. Lameli C in D sta tako od obcestnih lamel A in B dvignjeni za 2,16m (višinska razlika med pritličjem lamel A-B in C-D) in tako zagotavljata prilagajanje objekta konfiguraciji terena. Lamela A ob hradeckega cesti se z etažnostjo P+2 prilbližuje merilu zazidave na severni strani Hradeckega ceste in tako zagotavlja osončenje obstoječega objekta vis-a-vis. Lamela B se skladno s konfiguracijo terena povišije za eno etažo in ima etažnost P+3. Tudi lameli C in D prevzemata etažnost P+3.

bottom of page