top of page
TRANSFORM.png

večstanovanjska stavba

pozidava HR

lokacija: LJUBLJANA, SLOVENIJA

leto projekta: 2018

investitor: ZASEBNI

projektant: ŽIGA KREŠEVIČ, u.d.i.a.

obseg del: IDEJNA ZASNOVA, PGD

Predvidena je nova gradnja stanovanjskega objekta z desetimi stanovanji s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo ter podzemno parkirno garažo s pripadajočimi shrambnimi in tehničnimi površinami.

 

Nadzemni volumen objekta je z zamiki razčlenjen na štiri lamele, medsebojno povezane v dva funkcionalna para, ki z zamiki vzdolžnimi s Hradeckega cesto nagovarjajo drobno zazidava značilno za neposredno okolico. Lameli A in B ter lameli C in D sta preko vertikalnega jedra povezani v funkcionalno celoto.

 

Poleg zamikov delov objekta v horizontalni smeri, je objekt zamaknjen tudi v vertikalni smeri. Lameli C in D sta tako od obcestnih lamel A in B dvignjeni za 2,16m (višinska razlika med pritličjem lamel A-B in C-D) in tako zagotavljata prilagajanje objekta konfiguraciji terena. Lamela A ob hradeckega cesti se z etažnostjo P+2 prilbližuje merilu zazidave na severni strani Hradeckega ceste in tako zagotavlja osončenje obstoječega objekta vis-a-vis. Lamela B se skladno s konfiguracijo terena povišije za eno etažo in ima etažnost P+3. Tudi lameli C in D prevzemata etažnost P+3.

bottom of page